Wilgoć w układach sprężonego powietrza w niektórych branżach i sektorach przemysłu może być bardzo groźna, zarówno dla maszyn i urządzeń pneumatycznych, jak i dla produktu końcowego procesu produkcji. Dlatego niebywale istotne jest pozbawienie sprężonego powietrza wszelkich drobinek wilgoci. W tym celu w systemach uzdatniania sprężonego powietrza montuje się osuszacze. Przedstawiamy najbardziej popularne rodzaje osuszaczy sprężonego powietrza i ich zastosowanie.

Rola osuszaczy powietrza w przemyśle

W procesie sprężania gazów, a w szczególności sprężania powietrza, wytrąca się z niego spora ilość wilgoci. Bez odpowiedniego osuszenia i oczyszczenia medium roboczego, cząsteczki wody mogą spowodować poważne szkody. Wilgoć obecna w sprężonym powietrzu przeznaczonym do zasilania maszyn i urządzeń pneumatycznych może przyspieszyć proces ich zużycia a także sprzyja powstawaniu korozji. Ponadto w niektórych sytuacjach wilgoć obecna w sprężonym powietrzu przyczynia się do zamarzania zewnętrznych przewodów, a w rezultacie, do awarii całej instalacji. Oprócz tego w niektórych branżach i sektorach wymagana jest najwyższa czystość w procesie produkcji, a więc dostanie się wilgoci do końcowego produktu może skutkować wycofaniem całej partii ze względu na jej obniżoną jakość. Aby uniknąć takich przykrych i kosztownych konsekwencji należy zastosować odpowiednio dobrane osuszacze powietrza. Wilgoć jest również zabójcza dla wszelkich układów elektronicznych i urządzeń elektrycznych. Dlatego w branżach, gdzie sprężone powietrze wykorzystywane jest do oczyszczania takich elementów, dokładne jego osuszenie jest kluczowe.

Rodzaje osuszaczy sprężonego powietrza

Osuszacze sprężonego powietrza dostępne są w różnych wariantach i rodzajach, odmiennych pod kątem zastosowanej technologii i sposobu oddzielania wilgoci od sprężonego powietrza. Jednak najbardziej popularnymi urządzeniami są osuszacze adsorpcyjne i osuszacze ziębnicze. Pozwalają na efektywną redukcję poziomu wilgoci w sprężonym powietrzu i przystosowane są do pracy w trybie ciągłym. W osuszaczach ziębniczych powietrze zostaje schłodzone, przez co zostaje ona wytrącona ze sprężonego gazu. Natomiast w osuszaczach adsorpcyjnych do usunięcia wilgoci z powietrza wykorzystuje się środki suszące. Ten typ osuszaczy najlepiej sprawdza się w przemyśle, przy dużych instalacjach wysokociśnieniowych. Wynika to z faktu, że zapewniają one większy przepływ powietrza niż osuszacze ziębnicze. Oprócz wspomnianych już rodzajów osuszaczy na rynku dostępne są także osuszacze tandemowe i osuszacze membranowe. Jednak są one nieco mniej popularne i rzadziej stosowane.

Zastosowanie osuszaczy sprężonego powietrza w przemyśle

Ze względu na liczne korzyści płynące ze stosowania osuszaczy sprężonego powietrza znajdują one zastosowanie w wielu branżach i sektorach przemysłu. Niezależnie od przyczyn usuwanie wilgoci ze sprężonego powietrza odbywa się szybko i efektywnie dzięki osuszaczom ziębnicznym i adsorpcyjnym. Stosuje się je w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w zakładach petrochemicznych, przemyśle spożywczym, produkcji tekstyliów i w przemyśle spożywczym w szczególności przy produkcji piwa i napojów. Oprócz tego osuszacze sprężonego powietrza niezbędne są przy czynnościach związanych z transportem materiałów higroskopijnych, pokrywaniu powłokami lakierniczymi wysokiej jakości, w produkcji i obróbce półprzewodników oraz w przypadku urządzeń pracujących w niskich temperaturach otoczenia. Oczywiście w różnych branżach lepiej sprawdzą się inne osuszacze sprężonego powietrza. Ich szeroka gama pozwala na odpowiednie i trafne dopasowanie konkretnego wariantu i modelu osuszacza do sektora produkcji, wykonywanych prac i trybu pracy. 

Wybierając osuszacz do kompresora trzeba w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na oznaczenie zgodności z normą ISO 8573-1. Ponadto powinien on być dostosowany do rodzaju sprężarki powietrza, z jaką będzie współpracował w układzie zaopatrywania w sprężone powietrze. Przed zakupem dobrze jest skonsultować się ze specjalistą z zakresu systemów sprężonego powietrza. Taki fachowiec z pewnością doradzi i podpowie, jaki wariant osuszacza sprężonego powietrza będzie najtrafniejszym wyborem w konkretnej sytuacji.

źródło: Czemar.pl