Dokumenty zawierające dane osobowe, poufne lub tajne należy zniszczyć w taki sposób, aby ich odtworzenie przez osoby niepowołane nie było możliwe. Czy proces ten może być ekologiczny? Jak sprawić, aby był on przyjaźniejszy dla środowiska naturalnego?

Niszczenie dokumentów a ekologia – dlaczego profesjonalne usługi są przyjaźniejsze dla środowiska?

 Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że firmy i instytucje coraz chętniej podejmują działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Redukcja ilości wytwarzanych odpadów, segregacja śmieci czy też optymalizacja zużycia mediów – to tylko wybrane działania, które nie wiążą się z wysokimi kosztami, a które można wdrożyć w przedsiębiorstwie, urzędzie czy też fundacji praktycznie od zaraz.

Poszukiwanie proekologicznych usprawnień w różnych obszarach funkcjonowania firmy lub instytucji już weszło w nawyk wielu podmiotom. Nic więc dziwnego, że i niszczenie dokumentów znalazło się pod lupą środowiskowych innowatorów. W zdecydowanej większości przypadków jest to proces, którego nie da się uniknąć. Stanowi bowiem istotny element bezpieczeństwa informacji w wielu branżach, a w określonych sytuacjach jest nawet wymagany prawem. Nie oznacza to jednak, że nie można go uczynić przyjaźniejszym dla środowiska.

Jednym ze sposobów, które sprawiają, że niszczenie dokumentów staje się bardziej proekologiczne, jest oddelegowanie procesu firmie zewnętrznej. Co decyduje o tym, że to lepsze z punktu widzenia ochrony środowiska rozwiązanie niż samodzielna utylizacja?

  1. Brak konieczności zakupu dużej ilości pojemników na ścinki. Papier po ścięciu w niszczarkach, które są wykorzystywane przez firmy w ramach samodzielnego niszczenia dokumentów, znacząco zwiększa swoją objętość. Wiąże się to z koniecznością zakupu dużej ilości pojemników na odpady, jeżeli nie chcesz, aby Twoi pracownicy byli zmuszeni do ciągłego ich opróżniania. Trudno to nazwać proekologicznym działaniem.

  2. Brak ryzyka, że ścinki trafią do niewłaściwych pojemników na odpady. Szeregowi pracownicy miewają trudności w rozpoznaniu, czy dane ścinki mają trafić do pojemników na papier, czy na plastik. W efekcie ostatecznie nie są one sortowane, lecz wyrzucane do koszów na odpady zmieszane, co nie jest proekologiczne.
     
  3. Większe możliwości recyklingu. Materiały przekazane specjalistycznej firmie oferującej profesjonalne niszczenie dokumentów trafiają do instalacji niszczących, które są wyposażone w zaawansowany technologicznie sprzęt. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko bezpieczne i bezpowrotne zniszczenie materiałów, ale również poddanie powstałych odpadów recyklingowi i ich wykorzystanie jako surowców wtórnych.

Profesjonalne niszczenie dokumentów to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu oszczędzasz czas i pieniądze, a także dbasz o środowisko naturalne. Przekazane zewnętrznej firmie materiały są utylizowane w sposób nie tylko zgodny z prawem, ale również umożliwiający powtórne wykorzystanie surowców. W efekcie stanowi proekologiczne działanie, na którym możesz oprzeć wizerunek odpowiedzialnej społecznie marki.

Pamiętaj, cyfrowe nośniki danych również mogą być utylizowane w sposób, który jest możliwie najbardziej ekologiczny. W tym celu powstałe z nich ścinki powinny zostać poddane procesowi recyklingu. Pozwala on odzyskać surowce, takie jak aluminium, metale szlachetne czy też metale rzadkie, i ponownie je wykorzystać. Żeby było to możliwe, cyfrowe nośniki danych warto przekazać profesjonalnej firmie oferującej ich utylizację.

Chociaż wydawać by się mogło, że niszczenie dokumentów i innych nośników danych ma wyłącznie negatywny wpływ na środowisko naturalne, można je przeprowadzić w sposób, bardziej proekologiczny. Najczęściej wiąże się to z koniecznością wykorzystania specjalistycznych urządzeń do utylizacji i odzysku surowców. Z tego względu niszczenie dokumentów i innych nośników danych warto powierzyć specjalistom.