Kompresory przemysłowe wykorzystywane w przemyśle spożywczym muszą spełniać restrykcyjne normy dotyczące jakości produkowanego przez nie powietrza. Musi być ono pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń. Tylko wówczas można uzyskać artykuły nadające się do sprzedaży. Wolne od cząsteczek oleju i innych zanieczyszczeń sprężone powietrze można uzyskać tylko w jeden sposób – wykorzystując kompresory bezolejowe.

Dlaczego sprężarki bezolejowe są wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych?

W przemyśle wymagającym dysponowania idealnie czystym sprężonym powietrzem powinno się wykorzystywać odpowiednio dobrane kompresory przemysłowe. Tylko wówczas można mieć pewność, że wyprodukowane artykuły lub towary, spełniają normy sanepidowskie, a także restrykcyjne dyrektywy obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Warto dodać, że coraz więcej sektorów przemysłowych potrzebuje wysokiej jakości sprężonego powietrza. W tym celu, firmy wykorzystują bezolejowe sprężarki śrubowe. To urządzenia, które gwarantują, że wyprodukowane sprężone powietrze jest pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń, mogących skutkować skażeniem wyprodukowanych towarów.

W branży wytwórczej, w tym również spożywczej, w której wykorzystywane są sprężarki również obowiązuje zasada dysponowania krystalicznie czystym, sprężonym powietrzem. Produkcja artykułów przemysłowych jest uregulowana surowymi przepisami, wymagającymi, aby wytwarzane towary były pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Jakie zalety mają kompresory przemysłowe bezolejowe, używane w branży spożywczej?

Kompresory przemysłowe bezolejowe wykorzystywane w branży spożywczej gwarantują sprężone powietrze najwyższej jakości. W przeciwieństwie do konwencjonalnych urządzeń korzystających z podstawowego czynnika smarującego i odprowadzającego ciepło czyli oleju, nowoczesne sprężarki bezolejowe mogą wykorzystywać naturalny związek chemiczny to jest wodę. Jest ona pozbawiona zapachu, smaku i jakiegokolwiek koloru. Wykorzystywanie H2O zamiast oleju, całkowicie eliminuje ryzyko przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do układu powietrza, co w przypadku wielu procesów produkcyjnych w branży spożywczej jest surowo zabronione i zagrożone karami grzywny i przymusem utylizacji wszystkich wyprodukowanych do tej pory partii. Aby uniknąć narażania przedsiębiorstwa na straty finansowe, a nawet ryzyka jego bankructwa, stosuje się sprężarki bezolejowe smarowane wodą, które gwarantują, że wyprodukowane przez nie powietrze jest w 100% wolne od cząsteczek oleju, a także wirusów, bakterii, grzybów i innych chorobotwórczych patogenów oraz mikroorganizmów.

Nowoczesne sprężarki bezolejowe a odprowadzanie kondensatu  

Sprężarki bezolejowe posiadają szereg nowoczesnych funkcji i gwarantują wydajną, efektywną pracę przez długi czas. To sprzęt zaprojektowany z myślą o potrzebach, zarówno małych, średnich jak i dużych zakładów przemysłowych, działających w branży spożywczej. Wykorzystywanie sprężarek bezolejowych smarowanych wodą, gwarantujących wytwarzanie sprężonego powietrza, w 100% wolnego od cząsteczek oleju i innych zanieczyszczeń, jest potwierdzone normami ISO 8573 – 1. Warto pamiętać, że czynnikiem przeciwdziałającym siłom tarcia i odprowadzającym nadmiar ciepła, jest w tym wypadku woda. Jest to środek całkowicie naturalny i neutralny, dlatego też wykorzystywanie wyżej wymienionego sprzętu z czynnikiem chłodzącym wodą, nie wiąże się z degradacją środowiska naturalnego. Bez problemu można usuwać kondensat do kanalizacji miejskiej, ponieważ jest on pozbawiony bardzo szkodliwych, a nawet destrukcyjnych dla fauny i flory związków chemicznych, mogących spowodować nawet poważne skażenie wody miejskiej i użytkowej. Nowoczesne sprężarki bezolejowe posiadają najwyższą jakość i skuteczność działania, która została potwierdzona przez niezależne instytuty badawcze i towarzystwa klasyfikacyjne, specjalizujące się w technologii sprężonego powietrza.

Sprężarki bezolejowe smarowane wodą w branży spożywczej są niezastąpionymi urządzeniami, dedykowanymi do wytwarzania medium, jakim jest sprężone powietrze. To sprzęt, który eliminuje w 100% ryzyko skażenia wytworzonych artykułów spożywczych, głównie poprzez dostanie się do nich cząsteczek oleju i innych zanieczyszczeń, obecnych w cyrkulującym powietrzu, wchłaniane przez dany model sprężarki.

Źródło: Almig Kompressoren Polska – sprężarki powietrza