Sprężone powietrze jest drogim medium. Dla konkurencyjności zakładu kluczowa jest optymalizacja kosztów eksploatacyjnych względem zysków uzyskiwanych z wykorzystania sprężonego medium. Jak ograniczyć zatem wydatki związane z produkcją i dystrybucją sprężonego powietrza? 

Nadmierne koszty eksploatacyjne w zakresie systemów sprężonego powietrza mogą wynikać z wielu elementów zarówno na etapie wytwarzania medium, jak i jego dystrybucji. Do problemu ograniczania kosztów eksploatacyjnych warto podchodzić całościowo i uwzględniać wszystkie elementy systemu począwszy od kompresorów, urządzeń uzdatniających sprężone powietrze, zbiorników ciśnieniowych, spustów kondensatu po całą instalację dystrybuującą medium do punktów odbioru. 

Wytwarzanie sprężonego powietrza

W układach sprężonego powietrza najważniejszym elementem jest system wytwarzania medium — czyli sprężarka wraz z układem uzdatniania sprężonego powietrza. Weryfikację zużycia energii elektrycznej zacznij od zoptymalizowania wydajności sprężarki. Upewnij się, że kompresor jest odpowiednio dopasowany do rzeczywistego zapotrzebowania zakładu na sprężone powietrze. Zbyt duża lub za mała sprężarka może prowadzić do nieefektywnego zużycia energii. Wybierz urządzenie o odpowiedniej wydajności, ciśnieniu, która jest dostosowana do konkretnej aplikacji. Warto także zweryfikować czy ciśnienie w systemie sprężonego powietrza jest dostosowane do rzeczywistych potrzeb aplikacji. Zbyt wysokie ciśnienie oznacza większe zużycie energii. Dlatego zadbaj o to, aby ciśnienie medium było dostosowane do minimalnego wymaganego poziomu, co pozwoli zoptymalizować efektywność systemu.

Warto także sprawdzić, czy procesy produkcyjne w zakładzie wymagają stałej, czy zmiennej wydajności sprężarki. Jeśli jest to możliwe, zainstaluj sprężarkę z regulacją obrotów lub rozważ zastosowanie systemu zmiennej prędkości. Dzięki temu sprężarka dostosowuje swoją wydajność do bieżącego zapotrzebowania, co pozwala na znacznie niższy pobór energii w przypadku niższego obciążenia.

Dystrybucja sprężonego powietrza

Instalacje sprężonego powietrza często ulegają uszkodzeniom, które objawia się pojawieniem nieszczelności. Każdy wyciek to strata nie tylko sprężonego powietrza, ciśnienia w układzie i obniżenie wydajności systemu, ale przede wszystkim wyższe koszty zużycia energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania wymaganych parametrów medium. Dlatego kluczowym dla obniżenia kosztów eksploatacyjnych jest unikanie wycieków. W tym celu regularnie kontroluj system na obecność wycieków powietrza. Nawet małe nieszczelności mogą prowadzić do znacznego marnotrawstwa energii. Naprawiaj wszelkie wycieki i utrzymuj szczelność w instalacji.

Ponadto dla obniżenia poziomu strat energii warto stosować efektywną izolację instalacji. Upewnij się, że rury i elementy systemu są odpowiednio izolowane. Niewłaściwa izolacja może prowadzić do strat ciepła i energii. Zainstaluj odpowiednie materiały izolacyjne w celu zmniejszenia utraty energii.

Audyt systemu sprężonego powietrza 

Warto także systematycznie przeprowadzać audyt układu sprężonego powietrza. Pozwoli on zidentyfikować potencjalne obszary oszczędności energii w systemie. Audyt nie tylko pomoże określić, gdzie następuje największe zużycie energii i jakie są możliwości optymalizacji, ale również wskaże istniejące nieszczelności. W ten sposób można kompleksowo podejść do problemu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych. 

Kontrola i monitorowanie działania całego systemu sprężonego powietrza

Ważnym elementem pozwalającym na redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej przez system sprężonego powietrza jest systematyczny monitoring i kontrola działania układu. W tym celu monitoruj parametry takie jak ciśnienie, przepływ, temperatura czy zużycie energii. Wykorzystaj te informacje do identyfikacji obszarów optymalizacji i podejmowania odpowiednich działań. 

Warto podkreślić, że regularne przeglądy i konserwacja sprężarki i innych elementów systemu sprężonego powietrza wpływa również na optymalizację zużycia prądu. Dbanie o czystość filtrów, wymiana uszkodzonych elementów i regularne przeglądy pomogą utrzymać sprężarkę w optymalnym stanie i zapobiegną nieefektywnemu zużyciu energii.

Często pomijanym, ale niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na zużycie energii elektrycznej przez system sprężonego powietrza są pracownicy. Dlatego warto zadbać o odpowiednie przeszkolenie personelu, który obsługuje system sprężonego powietrza. Zwróć uwagę na korzystne praktyki, takie jak odpowiednie korzystanie z narzędzi pneumatycznych, minimalizowanie wycieków i utrzymanie świadomości znaczenia efektywnego zużycia energii.

Implementacja tych praktyk pomoże w ograniczeniu kosztów związanych ze zużyciem energii w zakładzie wykorzystującym sprężone powietrze. Warto również zwrócić się do specjalistów lub dostawców sprężarek, którzy mogą doradzić i zaproponować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.