Start-upy to niewielkie przedsięwzięcia, które stawiają pierwsze kroki na rynku i dopiero próbują przebić się ze swoim pomysłem – usługą lub produktem. Start-upy ze względu na swój charakter narażone są na problemy prawne. Niejednokrotnie okazuje się, że pomoc prawna dla start-upów jest nieoceniona i stanowi nieodzowny element tych mikroprzedsiębiorstw. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega pomoc prawna dla start-upów i kto może świadczyć takie usługi.

Czym jest start-up?

Kiedy mowa o pomocy prawnej dla start-upów warto zacząć od ustalenia definicji tego, czym właściwie jest start-up. Według definicji podawanej przez Polski Fundusz Rozwoju, za start-up uznaje się nowopowstałe przedsiębiorstwo lub też tymczasową organizację, która dopiero poszukuje swojego modelu biznesowego zapewniającego najbardziej dochodowy rozwój. Nie jest to jednak jedyna definicja start-upu, ponieważ jako stosunkowo dość nowe pojęcie, nie zostało one jeszcze jednoznacznie zdefiniowane i określone. Mimo to podmioty zaliczane do kategorii start-upów z reguły związane są z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT), a także sektorem high tech. Oprócz tego można wskazać kilka znamiennych cech charakteryzujących start-upy. Są nimi przede wszystkim:

 • skalowalność, czyli możliwość powiększenia (zwiększenia skali działania) biznesu,
 • innowacyjność,
 • krótka historia istnienia, w przedziale 5-10 lat,
 • wyższe ryzyko, a także wyższy zwrot z inwestycji w przypadku sukcesu, w porównaniu do tradycyjnych biznesów.

Wszystkie te cechy start-upów powodują, że pod kątem prawnym są one bardzo wymagającymi klientami. Jednocześnie są również bardziej narażone na różne komplikacje prawne. Dodatkowo mimo tak wielu lat istnienia start-upów na polskim rynku, polskie ustawodawstwo nadal nie wypełniło wszystkich luk prawnych dotyczących tej specyficznej grupy przedsiębiorców.

Jakie działania obejmuje pomoc prawna dla start-upów?

Nie każda kancelaria prawnicza oferuje obsługę prawną start-upów. Warto więc rozpocząć od znalezienia specjalistów, którzy świadczą usługi właśnie w tym zakresie. Dobrze jest zapytać także o portfolio kancelarii, a więc doświadczenie we współpracy ze start-upami. Na czym polega pomoc prawna dla start-upów? Jakie problemy mogą napotkać te raczkujące przedsiębiorstwa? Kancelarie prawne oferujące pomoc dla start-upów proponują takie usługi, jak:

 • wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rejestracja spółek oraz obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego,
 • przygotowanie umowy inwestycyjnej,
 • przygotowanie umowy spółki,
 • przygotowanie i analiza umów podczas bieżącej działalności,
 • analiza umów inwestycyjnych i ustaleń między inwestorem, a start-upem,
 • reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ochrony danych osobowych, w tym właściwie przygotowana polityka prywatności oraz polityka cookies,
 • zabezpieczenie własności intelektualnej, w tym m.in. zgłoszenia znaków towarowych i wynalazków do Urzędu Patentowego RP,
 • przygotowanie regulaminów usług, aplikacji i serwisów.

Start-upy stają się coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności. Widać to wyraźnie po stale rosnącej liczbie tego typu przedsiębiorstw. To z kolei wymusza skierowanie w ich stronę dedykowanego, specjalistycznego wsparcia prawnego w zakresie prowadzenia biznesu na rynku internetowym i nowych technologii.

Doświadczenie kancelarii prawnej specjalizującej się w pomocy prawnej dla start-upów wpływa korzystnie na biznes i jego prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki odpowiedniej kontroli i przygotowaniu umów możliwe jest uniknięcie wielu komplikacji i problemów na dalszej drodze działania firmy i współpracy ze wspólnikami czy inwestorami. Dodatkowo prawidłowo ułożony regulamin oraz polityka prywatności także pomogą start-upowi działać bez zakłóceń i niepotrzebnych pretensji czy roszczeń ze strony klientów. 

Zsumowanie tych wszystkich korzyści daje maksymalizację zysków i możliwość skupienia się na podstawowej działalności start-upu. Bez wątpienia warto skorzystać z pomocy prawnej dla start-upów od wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.