Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w wielu sytuacjach związanych z użytkowaniem wód lub korzystaniem ze specjalistycznych urządzeń wodnych. Dlatego warto wiedzieć, kiedy o takie pozwolenie trzeba się ubiegać, a kiedy będzie ono zbędne, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z niedopełnieniem tego obowiązku.

W jakich przypadkach pozwolenie wodnoprawne jest konieczne?

Pozwolenie wodnoprawne musisz uzyskać, gdy planujesz pobór i magazynowanie wód podziemnych lub powierzchniowych. Poza tym takie pozwolenie wymagane jest również wtedy, gdy podejmujesz działania mające na celu uzdatnianie wód i ich profesjonalną dystrybucję.

Do urzędu będzie trzeba się udać także, jeśli Twoja działalność obejmuje gospodarkę ściekami lub wykorzystanie wody do celów energetycznych. Pozwolenie wodnoprawne to dokument, który uprawni Cię również do odwadniania gruntów i upraw, budowy nieruchomości, która będzie miała wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, a nawet do korzystania z wód w celu profesjonalnego odłowu i hodowli ryb.

Pozwolenie wodnoprawne a stosowanie urządzeń wodnych

Istnieje wiele urządzeń, których używanie wymaga posiadania odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych. Przede wszystkim takie pozwolenie musisz uzyskać, gdy korzystasz ze sztucznych zbiorników, stawów lub urządzeń służących do regulacji przepływu wody.

Stosowne dokumenty będą Ci potrzebne także, jeśli chcesz zajmować się międzybrzegowym przewozem osób przy pomocy promu oraz w przypadku korzystania z takich urządzeń jak mola, pomosty czy przystań wodna. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również w sytuacji użytkowania stałych urządzeń do połowu lub chowu ryb.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne nie jest konieczne?

Niektóre rodzaje działalności nie wymagają posiadania pozwolenia wodnoprawnego. Z tego obowiązku zwolnione są na przykład osoby zajmujące się żeglugą śródlądową, holujące lub spławiające drewno oraz trudniące się wycinką roślin bezpośrednio z wody lub z brzegu.

Pozwolenie wodnoprawne nie będzie również wymagane, gdy dane prace zostaną wykonane w ściśle określonym przez ustawodawcę zakresie. Na przykład, jeśli ilość pobieranej wody nie przekracza 5 m3 na dobę, to nie musisz ubiegać się o pozwolenie. Poza tym wszelkie pilne prace związane ze stanem wyższej konieczności mogą być przeprowadzane bez pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest bardzo ważne, aby bezpiecznie i zgodnie z prawem wykonać daną inwestycję. Dlatego, jeśli nie jesteś pewien, czy powinieneś ubiegać się o takie pozwolenie, to niezwłocznie skonsultuj się z najbliższym nadzorem wodnym.

Pozwolenie wodnoprawne – jak je zdobyć?

Procedura kryjąca się za zdobyciem pozwolenia wodnoprawnego jest skomplikowana i może przyprawić o niemały zawrót głowy.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdobyciem owego uprawnienia, to powinieneś skorzystać z pomocy. Istnieje wiele firm, które oferują kompleksową pomoc w zdobywaniu pozwoleń wodnoprawnych.

W ten sposób uporasz się z całą dokumentacją znacznie sprawniej, niż gdybyś załatwiał wszystko samemu.