Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że jest wyznania katolickiego. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie w wielu aspektach życia, również tych związanych z organizacją pogrzebu. Właśnie dlatego wciąż najczęściej wybieraną formą pochówku w Polsce jest katolicka ceremonia pogrzebowa. Dotyczy ona zarówno elementów związanych z przygotowaniem do uroczystości, odprawieniem mszy świętej, a także oprawą pogrzebu już na cmentarzu.

Formalności związane z pogrzebem katolickim

W wielu elementach przygotowania do pogrzebu są dokładnie takie same, bez względu na to, jaką formę pochówku wybierze rodzina osoby zmarłej. Konieczne jest między innymi wypełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Należy dysponować kartą zgonu wystawioną przez lekarza i na tej podstawie udać się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu. Z tymi dokumentami trzeba zgłosić się do kancelarii parafii, do której należała osoba zmarła. Z reguły pochówek odbywa się na najbliższym dostępnym cmentarzu, czyli często na tym, który mieści się przy danej parafii. Jednak jeśli wola rodziny zmarłego jest inna, ten fakt również należy zgłosić w odpowiedniej kancelarii, by uzyskać niezbędne zaświadczenie. Jeżeli osoba zmarła przed śmiercią przystąpiła do sakramentu namaszczenia chorych, również należy przedstawić odpowiednie dokumenty w parafii. Pozostałe zaświadczenia, które mogą być wymagane w trakcie przygotowań do organizacji pogrzebu są dokładnie takie same, jak w przypadku pochówku świeckiego. 

Osoba, która zgłasza się z koniecznością pochowania bliskiego, powinna mieć przy sobie dowód osobisty. Przydatny może być odpis aktu urodzenia lub małżeństwa, który będzie potwierdzał pokrewieństwo ze zmarłym – choć nie w każdym przypadku jest on wymagany. Tym bardziej, że nie zawsze organizacją pogrzebu zajmuje się osoba spokrewniona. Jeżeli rodzina chce pochować bliską osobę w już istniejącym, na przykład rodzinnym, grobie, powinna złożyć podanie o dochowanie. Istnieje także możliwość kredytowania usługi pogrzebowej – w tym celu należy przedstawić legitymację emeryta lub rencisty albo ostatni wycinek emerytury bądź renty.

Jak przebiega pogrzeb katolicki

W przypadku odprawiania pogrzebu katolickiego uroczystościom przewodniczy ksiądz. Z reguły jest to kapłan z parafii, do której należała osoba zmarła (choć istnieje także możliwość, by był to ksiądz z zewnątrz). Dzieje się tak między innymi w sytuacji, kiedy osoba duchowna jest kimś bliskim dla rodziny zmarłego. Należy jednak taki fakt zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej. Cała uroczystość może mieć kilka etapów i być podzielona na parę miejsc. 

Pierwszy jej etap może zacząć się nawet w domu osoby zmarłej, do którego przychodzi ksiądz i wspólnie z rodziną odmawia modlitwy w jej intencji. Takie rozwiązanie jest jeszcze spotykane czasem na wsiach i w małych miejscowościach. W dużych miastach etap ten przenoszony jest na ogół do kaplicy przycmentarnej. Następnie odprawiana jest msza święta nad trumną zmarłego. Potem, uroczysty kondukt żałobny odprowadza ciało osoby zmarłej do grobu, gdzie mają miejsce ostatnie modlitwy. Wówczas też istnieje możliwość wygłoszenia kilku słów do zebranych od rodziny zmarłego.

Wiele z tych aspektów może się delikatnie różnić – w zależności od miejsca pochówku. Inaczej będzie ta uroczystość przebiegać na wsi, gdzie rzeczywiście na początku modlitwy rozpoczną się w domu, następnie wszyscy wspólnie przejdą do pobliskiego kościoła i stamtąd, w uroczystym kondukcie, na parafialny cmentarz. W większych miastach modlitwy oraz msza święta odbywają się już w kaplicy przy cmentarzu. Czasem rodzina osoby zmarłej decyduje się na początkowe odprawienie mszy w kościele parafialnym i dopiero późniejsze dotarcie do kaplicy i cmentarza, na którym planowany jest pochówek. 

Wszelkie tego typu aspekty można zorganizować z pomocą profesjonalnego zakładu pogrzebowego, którego pracownicy podpowiedzą, jakie rozwiązania będą w danym przypadku najlepsze. Pomogą też przygotować wszystkie formalności, mogą pośredniczyć i pomóc w kontaktach z kancelarią parafialną. Będą również czuwać nad przebiegiem całej uroczystości.

Źródło: Elizjum Warszawa – dom pogrzebowy