W dobie wysokiego zanieczyszczenia powietrza w Polsce coraz więcej osób zainteresowanych jest tworzeniem w domach, mieszkaniach i miejscach pracy warunków sprzyjających uzyskaniu czystego i świeżego powietrza. Sprawdzającym się rozwiązaniem jest zastosowanie klimatyzacji i rekuperacji w obiekcie.

Powietrze w Polsce – zagrożenie dla zdrowia człowieka

Polska należy w świecie do krajów o najwyższym stopniu zanieczyszczenia powietrza – w tym względzie zajmujemy niechlubne 3 miejsce. Najbardziej zanieczyszczonym obszarem jest Górny Śląsk z powodu wysokiego zagęszczenia przemysłu. Problem smogu jednak bardziej związany jest z tzw. niską emisją, która jest efektem spalania paliw kopalnych w kotłach starego typu  tzw. kopciuchach oraz transportem, energetyką i rolnictwem. Smog to zjawisko, które dotyczy nie tylko dużych miast, powszechnie występuje także na wsiach oraz mniejszych miastach.

Zanieczyszczone powietrze jest ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Najbardziej dotyka dzieci, osoby starsze oraz te cierpiące na dolegliwości dróg oddechowych. Zawarte w nim substancje toksyczne np. benzo[a]piren wpływają nie tylko na układ oddechowy, ale także mają cechy mutagenne i rakotwórcze.

Jednakże zanieczyszczone powietrze to nie tylko czynniki chemiczne, ale także biologiczne. Wirusy, bakterie, grzyby czy alergeny, takie jak pyłki czy kurz, także mogą wpływać negatywnie na zdrowie człowieka.

Przebywanie w budynkach nie chroni człowieka przed smogiem ani alergenami. Dlatego tak istotne jest korzystanie z systemów, które pozwalają oczyścić powietrze ze szkodliwych substancji. Tu doskonale sprawdza się klimatyzacja i rekuperacja.

Klimatyzacja  i rekuperacja – czyste i świeże powietrze w domu

Klimatyzacja, oprócz swojej podstawowej funkcji, jaką jest chłodzenie lub ogrzewanie powietrza, posiada systemy filtrów, które wyeliminują czynniki niebezpieczne dla człowieka. Decydując się na montaż klimatyzacji warto wziąć pod uwagę urządzenia, które gwarantują skuteczny system usuwania z powietrza wszystkich elementów zagrażających zdrowiu. Przykładem jest model DAISEIKAI 9, który zapewnia najwyższy stopień filtracji powietrza. Eliminuje nie tylko wirusy, bakterie i grzyby (w tym pleśń), alergeny – w tym kurz i pyłki, ale także nieprzyjemne zapachy – także dym tytoniowy czy formaldehydy oraz smog. Doskonałą czystość powietrza gwarantowaną przez Daiseikai 9 zapewniają dwa poziomy filtracji – czynny i bierny, które wychwytują znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia na poziomie wymiennika i usuwają je z systemu wraz ze skroplinami na zewnątrz. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest funkcja jonizacji powietrza, którą uruchamia się za pomocą przycisku „Pure”. W przypadku innego klimatyzatora Toshiba Nowego SHORAI Edge zaawansowane filtry Ultra Pure eliminują 99,9% wirusów i bakterii oraz 94% cząsteczek smogu PM 2,5, co zapewnia zdrowe powietrze.

Klimatyzacja oczyszcza powietrze poprzez filtrację gazu znajdującego się w pomieszczeniach. Za dostawę świeżego powietrza nasyconego tlenem odpowiada wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – czyli inaczej rekuperacja. Praca tego systemu polega na tym, że usuwa on zużyte powietrze z pomieszczeń i wtłacza świeże powietrze z zewnątrz obiektu. To pozwala cieszyć się użytkownikom atmosferą o odpowiedniej zawartości tlenu i obniżonej zawartości dwutlenku węgla. Zaletą rekuperacji jest filtracja wtłaczanego do pomieszczeń powietrza, dzięki której podlega ono oczyszczeniu z bakterii, wirusów, grzybów a także smogu. Jednocześnie systemy te pozwalają na znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii, ponieważ w trakcie wymiany powietrza pobierają ze zużytego gazu energię i przekazują ją do powietrza wtłaczanego do wnętrza budynku.

Dlaczego czyste i świeże powietrze jest tak ważne?

Wolne od drobnoustrojów, alergenów i smogu powietrze jest szczególnie istotne dla dzieci, osób starszych oraz alergików. Jest zbawienne dla osób cierpiących na choroby dróg oddechowych. Sprzyja właściwemu funkcjonowaniu organizmu oraz chroni je przed chorobotwórczymi, mutagennymi i rakotwórczymi elementami znajdującymi się w zanieczyszczonym powietrzu. Pozwala na szybką regenerację, efektywny odpoczynek i wydajną pracę oraz łatwiejsze skupienie uwagi.

Źródło: Clima Polska – klimatyzacja Warszawa