RODO wprowadza na przedsiębiorców, organizacje i instytucje szereg obostrzeń związanych z ochroną danych osobowych. Dostosowanie procesu ochrony danych do danej organizacji wymaga wiedzy i umiejętności, które można zdobyć na szkoleniach zdalnych w formie e-learningu.

Czym jest e-learning?

E-learning to – najprościej mówiąc – szkolenia dostępne przez Internet. Ostatnimi czasy szkolenia w formie internetowej są dużo popularniejsze niż warsztaty. Zdalne nauczanie jest wygodną i skuteczną formą zdobywania wiedzy. Twórcy kursów internetowych w przejrzysty i łatwo przyswajalny sposób układają system prezentacji wypełniony ciekawostkami oraz pytaniami, na które uczestnicy po ukończeniu cyklu będą znać odpowiedź. Standardowe szkolenie w formie e-learningu wygląda następująco – pierwsza część polega na wykładach/slajdach z najważniejszymi informacjami, a kolejna część to test, w którym możemy sprawdzić zdobytą wiedzę. Szkolenie uznaje się za zaliczone dopiero w momencie przejrzenia każdego slajdu oraz udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytania sprawdzające.

RODO w formie e-learningu

Zdalne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzane są na platformie e-learningowej w formie samokształcenia. Taki system nauczania pozwala dostosować tempo pracy do indywidualnych preferencji użytkowników. Co więcej, z materiałów szkoleniowych można korzystać w dowolnym czasie i miejscu – ta elastyczność sprawia, że uczestnicy dobierają czas nauki do swoich indywidualnych potrzeb. Tryb szkolenia polega na samodzielnym przejściu przez jego kolejne etapy. W ramach szkolenia wykorzystuje się różnorodne formy przekazywania wiedzy – od slajdów przez informacje przekazywane przez lektora. Co ważne – tempo przechodzenia przez poszczególne etapy szkolenia jest elastyczne – to uczestnik kursu dostosowuje szybkość przekazywanych informacji do swoich potrzeb. Może także wracać do zagadnień, które zdążył już przyswoić.

Niezbędnym elementem szkolenia RODO jest test sprawdzający wiedzę. Pozwala on nie tylko uczestnikom zweryfikować stopień przyswojenia tematu, ale także jest elementem pozwalającym pracodawcy na zrealizowanie zasady rozliczalności uwzględnionej w przepisach RODO, potwierdzającej przeszkolenie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe.

Komu dedykowane są szkolenia e-learningowe RODO?

Ten typ kursów polecany jest pracodawcom, których obowiązkiem jest przeszkolenie i udokumentowanie znajomości RODO przez pracowników przetwarzających dane osobowe. Szkolenia e-learningowe są także doskonałym narzędziem dla inspektorów ochrony danych, których obowiązkiem jest zwiększanie świadomości i wiedzy w zakresie ochrony danych wśród osób uczestniczących w procesie przetwarzania.

Szkolenia z zakresu RODO polecane są także osobom prywatnym, które chcą poznać zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. Jest to doskonały sposób na podniesienie osobistych kwalifikacji.

Co zyskujemy?

Do niewątpliwych zalet szkoleń w formie e-learningowej należy ich wygoda oraz dowolność w zakresie miejsca, czasu oraz tempa wykonywania zadań. Dzięki temu podczas przeprowadzania kilku rekrutacji w ciągu roku nie trzeba organizować specjalnych szkoleń dla każdego nowo przyjętego pracownika – wystarczy, że skorzysta on z platformy e-learningowej oferującej szkolenia RODO.

Oprócz korzyści przy zatrudnianiu nowych osób – platforma e-learningowa RODO pomoże także zdobyć i usystematyzować wiedzę całej obecnie zatrudnionej kadrze pracowników. Do przeszkolenia grupy osób wystarczy tylko łącze internetowe. Dzięki zaletom platform e-learningowych możemy w łatwy sposób podnieść kwalifikacje pracowników. Wiedza zawarta w szkoleniu pozwoli uzupełnić kompetencje i zaktualizować informacje zdobyte dotychczas, a pracodawca zyskuje pewność dopuszczenia do pracy osób przeszkolonych i świadomych wagi ochrony danych osobowych. Co ważne – po zakończeniu szkolenia trzeba zaliczyć test wiedzy, dzięki temu mamy pewność, że każdy pracownik zdobył wymaganą wiedzę i jest w stanie się nią posługiwać w praktyce.

Dla pracodawcy szkolenia e-learningowe to także gwarancja oszczędności czasu i optymalizacji wydatków – bez konieczności organizacji szkoleń stacjonarnych i angażowania grupy pracowników o jednym czasie, co przełoży się na ograniczenie ich dostępności w pracy.

Źródło: ISecure – inspektor ochrony danych osobowych